Καλώς ήλθατε στο Web Site του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πίνακες κατάταξης Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών & Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Σεπτέμβριος 2017)

 ______________________________________________

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική».

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved